Địa chỉ: Thôn An Hòa- Xã Đoan Bái
Điện thoại: 3.670.501
 08/01/18  trường mn Đoan Bái 1  44
Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018.
 08/01/18  trường mn Đoan Bái 1  6
Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học; 2017-2018
 08/01/18  trường mn Đoan Bái 1  11
Hội nghi sơ kết hoc ỳ 1năm học 2017-2018
 03/01/18  trường mn Đoan Bái 1  53
Họp chi bộ
 20/12/17  trường mn Đoan Bái 1  40
Vườn rau
 20/12/17  trường mn Đoan Bái 1  61
Trẻ chăm sóc vườn rau của bé
 20/12/17  trường mn Đoan Bái 1  9
Cô và trẻ khu Đông Giác chăm sóc vườn rau cua bé
 20/12/17  trường mn Đoan Bái 1  6
Hoạt động KH