Địa chỉ: Thôn An Hòa- Xã Đoan Bái
Điện thoại: 3.670.501
 23/09/14  Tin công đoàn  68
Nhiều trường tư sẵn sàng chịu mất thầy chứ không mất trò khiến học sinh được nước làm tới. Trước đây, trò phải sợ thầy nhưng ngày nay thì ngược lại.
 23/09/14  Tin công đoàn  35
Tháng 11, chớm gió, chớm nắng, chớm hiu hắt đầu mùa, cái lạnh se sẽ, nhẹ nhàng len lén vào từng nếp áo.
 23/09/14  Tin công đoàn  40
Trước đây, lớp học ở góc nhà của thầy giúp bao học sinh thực hiện ước mơ của mình. Lớp đóng cửa, học trò phải lên thành phố, tìm đến những lò luyện cấp tốc...
 23/09/14  Tin công đoàn  39
Trò chơi dân gian trong trường học
 23/09/14  Tin công đoàn  36
Hoạt động ngoại khóa