Địa chỉ: Thôn An Hòa- Xã Đoan Bái
Điện thoại: 3.670.501

Chủ nhật xanh


Thực hiện chương trình công tác tháng, thực hiện sự chỉ đạo của UBND xã Đoan Bái về chủ nhật xanh vệ sinh môi trường. Sáng ngày 15/11/2020 cả xã đồng loại tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, quét dọn  đường làng ngõ xóm. Trường MN Đoan Bái số 1 chỉ đạo 5/5 điểm trường vệ sinh môi trường thu gom rác thải trong và ngoài lớp học sạch sẽ.