Địa chỉ: Thôn An Hòa- Xã Đoan Bái
Điện thoại: 3.670.501
Ngày ban hành:
02/08/2017
Ngày hiệu lực:
02/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực